Dažādi raksti un informācija topošajām un jaunajām māmiņām
Bērniņ, kuru Dievs man devis
Savā klēpī iznēsāt,
Pūciņ drebošā un smalkā
Dusi, pieglaudies man klāt!
/Vārdu autors: Gabriela Mistrāle/